ملاتونین

۳۰ آذر، ۱۴۰۱

منابع غذایی حاوی ملاتونین

منابع غذایی حاوی ملاتونین: هورمون ملاتونین برای داشتن خواب با کیفیت ضروری است. این هورمون منحصر به فرد توسط غده صنوبری یا پینه آل که در […]
۳۰ آذر، ۱۴۰۱

آیا قرص ملاتونین چاق کننده است؟

آیا قرص ملاتونین چاق کننده است؟ ملاتونین چیست؟ هورمون ملاتونین  به طور طبیعی از طریق غده صنوبری یا پینه آل در مغز ما تولید می شود. […]
۳۰ آذر، ۱۴۰۱

آیا قرص ملاتونین اعتیاد آور است؟

آیا قرص ملاتونین اعتیاد آور است؟ حقایقی در مورد اعتیاد آوری ملاتونین: اگراز مکمل های ملاتونین استفاده می کنید(یا قصد استفاده دارید) تا به شما در […]
۳۰ آذر، ۱۴۰۱

ملاتونین تست اعتیاد را مثبت میکند؟

ملاتونین تست اعتیاد را مثبت میکند؟ ملاتونین هورمونی است که عمدتاً توسط غده صنوبری یا پینه آل در شب ترشح می‌شود و مدت‌هاست که با کنترل […]