کو-کیوتن چیست؟ فواید برای سلامتی، میزان دوز مجاز مصرفی، تداخلات دارویی و موارد منع مصرف